Αποστολή μας είναι να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της προσφοράς καταλυμάτων, πόρων και υποστήριξης σε περιόδους ανάγκης.
Για περισσότερα από 8 χρόνια, η Airbnb βοηθούσε ανθρώπους σε περιόδους κρίσης μέσω της πρωτοβουλίας "Open Homes". Η Airbnb.org είναι το επόμενο κεφάλαιο. Λειτουργούμε βάσει του άρθρου 501(c)(3) για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ και έχουμε δική μας αποστολή και διοικητικό συμβούλιο.

Πώς λειτουργούμε.

Συνεργαζόμαστε με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

Η Airbnb.org παρέχει χρηματοδότηση σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που βρίσκουν προσωρινό κατάλυμα, πληροφορίες και εξειδικευμένη υποστήριξη σε περιόδους κρίσης στα άτομα που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, παρέχουμε πρόσβαση σε καταλύματα δωρεάν ή με έκπτωση, τα οποία προσφέρει η κοινότητα οικοδεσποτών της Airbnb.

Επενδύουμε στη δικαιοσύνη

Πιστεύουμε ότι με τη χρήση της δύναμης και των πόρων μας θα συνεισφέρουμε σε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Η Airbnb.org επενδύει σε οργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσουν στρατηγικές και προγράμματα που ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευσή μας για την προώθηση της ισότητας στις κοινότητες.

Χαρτογραφούμε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων μας

Στόχος μας είναι να χαρτογραφήσουμε τον αντίκτυπο του προγράμματος χρηματοδότησης και εύρεσης προσωρινού καταλύματος, ώστε να βελτιώσουμε την ψυχοκοινωνική ευημερία, να μειώσουμε την οικονομική επιβάρυνση και να ενισχύσουμε την αίσθηση της κοινότητας και της κοινωνικής ένταξης των επισκεπτών.

Συνεργασίες και επιχορηγήσεις

Προς το παρόν, η Airbnb.org δεν αποδέχεται αιτήματα χρηματοδότησης. Το 2021, θα μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με τον επερχόμενο κύκλο επιχορηγήσεών μας, απευθείας με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πώς συνεργαζόμαστε με την Airbnb, Inc.

Η Airbnb.org είναι μια ανεξάρτητη, επιδοτούμενη από δημόσιους πόρους οργάνωση που λειτουργεί βάσει του άρθρου 501(c)(3) για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Η Airbnb.org αξιοποιεί την τεχνολογία, τις υπηρεσίες και άλλους πόρους της Airbnb, Inc. χωρίς χρέωση, για την εκπλήρωση του φιλανθρωπικού σκοπού της. H Airbnb.org είναι μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη οντότητα από την Airbnb, Inc. Η Airbnb, Inc. δεν χρεώνει προμήθεια υπηρεσιών για διαμονές που υποστηρίζονται από την Airbnb.org στην πλατφόρμα της.

Η Airbnb δημιούργησε το πρόγραμμα Open Homes, εμπνευσμένη από τη γενναιόδωρη κοινότητα οικοδεσποτών, ως έναν τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους που χρειάζονται προσωρινό κατάλυμα. Αυτήν την περίοδο, γίνεται η μετάβαση του προγράμματος Open Homes στην Airbnb.org. Η Airbnb.org θα συνεχίσει τις προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος, με γνώμονα πάντα την αποστολή και τον φιλανθρωπικό σκοπό της Airbnb.org.